Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 6.12.2013 Zimná údržba miestnych cestných komunikácií v roku 2014 v celkovej dĺžke 15 km vrátane obecných verejných plôch o výmere cca 2 000m2. Ide o odhŕňanie snehu na pokyn starostu alebo poverenej osoby.  2/2013    zákazka (§9) 
Detail 1.9.2013 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a čistiarne odpadových vôd a AT 120.  1/2013    zákazka (§9)