ZO JDS Rudník - autobusový zájazd dňa 22.9.2022

202208220636440.20220822063448-00001

ZO JDS Rudník Vás pozýva na jednodňový autobusový zájazd dňa 22.9.2022 - návšteva hradu Hrušov, Národného žrebčína Topoľčianky a Arboréta Mlyňany. Odchod autobusu je plánovaný o 7,00 hod. od Obecného úradu v Rudníku a plánovaný návrat je medzi 18,00 - 19,00 hod. Cena zájazdu je pre členov Jednoty dôchodcov v Rudníku 15,- Eur a pre nečlenov 25,- Eur. V cene zájazdu je doprava, obedové menu, vstupné do žrebčína Topoľčianky a vstupné do Arboréta Mlyňany. Záväzne sa môžete prihlásiť a uhradiť poplatok na obecnom úrade v termíne do 12.9.2022. Bližšie informácie: p. Jaroslav Čomaj, číslo tel. 0902/483106 alebo mail:jaroslav.comaj@gmail.com