VÝZVA - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov do 15.01.2023

202211221009450.vyzva-zse-odstranenie-porastov-v-blizkosti-el-vedenia

Obec Rudník vyzýva vlastníkov pozemkov v bezprostrednej blízkosti miestnych komunikácií, aby vykonali na svojich pozemkoch orez konárov stromov presahujúcich nad cestou alebo zasahujúcich do cesty, nakoľko pri vývoze odpadu i pri zimnej údržbe miestnych komunikácií dochádza k poškodzovaniu vozidiel zabezpečujúcich tieto služby. Rovnako vyzýva na orez konárov a odstránenie porastov v blízkosti elektrického vedenia i Západoslovenská distribučná, a.s.