Výsledky hlasovania vo Voľbách do orgánov samosprávy v obci Rudník konaného dňa 10.11.2018

Výsledky hlasovania vo Voľbách do orgánov samosprávy v obci Rudník 10.11.2018 Do zoznamu voličov bolo zapísaných 653 voličov. Hlasovania sa zúčastnilo 378 oprávnených voličov, čo je 57,88 % z celkového počtu zapísaných voličov. Pre voľbu starostu bolo odovzdaných 363 platných hlasovacích lístkov a za starostu obce bola zvolená Monika Malcová s počtom hlasov 295. Druhý kandidát na starostu obce Michal Mička získal 68 hlasov. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 369 platných hlasovacích lístkov. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti : 1. Jaroslav Dinžík s počtom hlasov 270 2. Ing. Pavol Konečný s počtom hlasov 247 3. MVDr. Martin Cibulka s počtom hlasov 235 4. Roman Fridrišek s počtom hlasov 232 5. Jana Zemanová s počtom hlasov 193 6. Peter Srnánek s počtom hlasov 171 7. Ing. Štefan Duga s počtom hlasov 145 Náhradníkmi na funkciu poslanca sú : 1. Michal Mička s počtom hlasov 130 2. Michal Michalec s počtom hlasov 127 3. Jozef Lišaník s počtom hlasov 106 4. Zuzana Mikulcová s počtom hlasov 91

K stiahnutiu