Testovanie na COVID-19 v obci Poriadie dňa 30.04.2021

 

                            Kontinuálne testovanie 

                          Poriadie, piatok 30. 4. 2021

 

Odberové miesto : Priestory Kultúrneho domu v Poriadí, Poriadie 114,

         bezbariérové priestory

 

Čas testovania:      piatok 30. apríla 2021 od 14:00 hod. do 20:00 hod.

Postup testovania :

·         vstup do priestorov odberného miesta riadne vchodom do Kultúrneho domu, pred vstupom sa odporúča odkašľanie a vyprázdnenie nosa do vreckovky ( budú pripravené vreckovky a bezkontaktný smetný kôš)

 

·         v priestoroch pred sálou KD bude administratívny pracovník, ktorému sa preukážete občianskym preukazom, aby si odpísal Vaše údaje a telefónne číslo. Deti sa preukazujú zdravotným preukazom. Preukaz nepodávate pracovníkovi, nechávate si ho v ruke po celý čas. Pracovník vám odovzdá identifikačné číslo na dvoch ústrižkoch.
BEZ DOKLADU NIE JE TEST VYKONATEĽNÝ!

 

·         v sále KD bude samotné odberné miesto, presuniete sa k zdravotnému pracovníkovi, ktorému odovzdáte jeden ústrižok identifikačného čísla. Zdravotník Vám vykoná odber vzorky z nosohltanu. ODBER VYKONÁVA IBA ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK!

 

·         po odbere sa presuniete do rohu prísalia KD – čakacieho miesta na výsledok, kde budú umiestnené lavice. Lavice budú umiestnené i vo dvore KD.  Výsledok testu je známy približne o 15 minút. Po uplynutí tejto doby budete vyzvaný zdravotníkom, aby ste si prevzali certifikát s výsledkom testu, kde sa znova preukážete občianskym preukazom a druhým ústrižkom identifikačného čísla.

 

·         po prevzatí certifikátu a dezinfekcii rúk, odchádzate z odberného miesta bez zdržania dverami v rohu prísalia a cez dvor KD. Riadite sa pokynmi uvedenými v obálke.

 

Testovanie je prioritne určené pre občanov obcí Poriadie a Rudník – rodičov detí navštevujúcich školské zariadenia; zamestnancov, ktorí musia vykonávať svoju prácu na pracovisku; a iné osoby, ktoré nevyhnutne potrebujú certifikát k svojim pracovným a životným potrebám. Sociálne zariadenia budú pre verejnosť zatvorené. Je zakázané pohybovať sa v priestoroch KD mimo vyznačených priestorov. Žiadame Vás o zodpovedný prístup, dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Pri čakaní vonku dodržujte vyznačené 2-metrové rozstupy.

 

Testovanie prebehne bez pevného harmonogramu.

Čas testovania

 

14:00 – 17:00

Testovanie

17:00 – 17:30

Prestávka

17:30 – 20:00

Testovanie

 

Prosíme Vás o dodržiavanie prestávky. Odberné miesta sa uzatvárajú 15 min. pred prestávkou alebo ukončením odberov.