SODB - sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov elektronicky prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

Sčítanie obyvateľov asistované prebehne v dobe od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. 

www.scitanie.sk/


Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Poverená osoba za SODB 2021: Lenka Foltýnová, tel.: 6215621, 0905/127 630, mail: obec@rudnik.sk
 
Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania bol podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z.z. (ďalej len "zákon") určený podľa § 5a ods. 4 písm. a) dátum začatia dosčítavania na pondelok 3. mája 2021. Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona trvá od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021.
 

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy