REFERENDUM 21.1.2023 - určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Ja, dolupodpísaná Monika Malcová, starostka obce Rudník v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram volebný okrsok č. 1 a určujem volebnú miestnosť zasadačku v kultúrnom dome Rudník č. 1, 906 23 Rudník pre referendum, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.