Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - SOÚ 8,0/2023 Rud. (SOÚ 77/2022)

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním "HOSPODÁRSKA BUDOVA" - Jozef Fulek a manž. Viera, Štefánikova č. 707/43, 905 01 Senica
fulek1-07032023120448 - 684.86 kB

K stiahnutiu