Oznam o doručení písomnosti 13.09.2021

Obec Rudník oznamuje adresátovi: Roman Varga, Obec Rudník, 906 23 Rudník, že má na Obecnom úrade v Rudníku "Oznámenie o uložení zásielky", na základe ktorého si môže vyzdvihnúť písomnosť, ktorú má uloženú na Pošte v Myjave. Adresát si ju môže vyzdvihnúť v lehote od 13.09.2021 do 30.09.2021 na Pošte v meste Myjava. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi. Tento oznam je zverejnený i na webovej stránke obce v čase od 13.09.2021 do 30.09.2021.