Ochrana lesov pred požiarmi opatrenia - usmernenie ORHZ NMnV.

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov ale aj spaľovanie odpadov a zakladanie ohňov v prírode. Niektorí občania sa pri týchto činnostiach správajú nezodpovedne a ľahkovážne a tým ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci jav a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

K stiahnutiu