NÁVRH VZN č. 1/2023

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník - o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o podmienkach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v MŠ a ZŠ na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
VZNšj - 47.59 kB
Publikované: 27.3.2023 | Aktualizácia: 13.4.2023 | Zobrazené: 58
Nastavenia cookies