Medvedí cesnak - vychádzka - streda 22.03.2023

Výbor ZO JDS Rudník pozýva svojich členov a ostatných seniorov v stredu 22.03.2023 na vychádzku za medvedím cesnakom. Účastníci sa stretnú o 9,30 hod. pri autobusovej zastávke Požiarna zbrojnica v Rudníku. Trasa povedie cez Černochov vrch, Durcovu dolinu pod Papradský viadukt (Žandársky most). Členovia ZO JDS môžu využiť aj vlak zo železničnej stanice Poriadie s odchodom o 10,08 hod. s príchodom do Paprade o 10,13 hod., kde sa stretnú s ostatnými účastníkmi. Dĺžka pešej trasy z Rudníka na miesto pod Papradským viaduktom je asi 3,7 km.