Cenník od 01.06.2015

 CENNÍK  poplatkov prenajímaných  nebytových priestorov KD od 01.06.2015

 

1, Nájomné zasadačka :                 10,00 € / deň

                                                                8,00 € / 1 hod. komerčne využitie - prezentácie


2, Nájomné veľká sála :                  30,00 €  / nekomerčné účely ( svadby , rodinné oslavy,

                                                                                                                      posedenia )

                                                             70,00 € / komerčné účely


3, Nájomné kuchyňa + jedáleň :    15,00 € / deň

4, Nájomné za riad :                           0,35 € / 1 osoba

5, Nájomné za obrusy :                      0,92 € / veľký obrus

                                                                0,83 € / malý obrus

6, Upratovanie :                                   4,40 € / 1 hod.

7, Energie : a) elektrina :                     0,21 € / 1 kWh

                      b) voda :                           6,62 € / 1 m3

                      c) plyn :                            0,70 € / 1 m3

8, Komunálny odpad :                        2,74 € / 110 l odpaduPrenájom pre spoločenské organizácie so sídlom v Obci Rudník za účelom schôdzovej činnosti nájomné : 0,- €.

K stiahnutiu