Celoplošné testovanie na COVID-19 v obci Rudník v sobotu 31.10.2020

S

SPOLOČNÁ  ZODPOVEDNOSŤ - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

 

Podmienky testovania – obec Rudník

Odberové miesto: Priestory Kultúrneho domu v Rudníku, Rudník č. 1

Termín a čas testovania:  sobota 31.október  od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Postup testovania:

·         vstup do priestorov odberného miesta hlavným vchodom do Kultúrneho domu (ďalej iba KD), pred vstupom si odkašlete do vreckovky a vyprázdnite si nos do vreckovky, ktorú hodíte po použití do pripraveného smetného koša (vreckovky  budú pre Vás pripravené na mieste testovania)

 

·         v priestoroch vestibulu  KD bude administratívny pracovník č.1, ktorému sa preukážete občianskym preukazom, aby si zapísal Vaše údaje a Vaše telefónne číslo (ak ho neviete spamäti, majte ho napísané na lístku).

Deti sa preukazujú zdravotným preukazom. Preukaz nepodávate pracovníkovi, držíte si ho v ruke po celý čas. Pracovník Vám odovzdá identifikačné číslo na dvoch ústrižkoch.

BEZ DOKLADU TOTOŽNOSTI NIE JE TEST VYKONATEĽNÝ!

 

·         v ľavom prísalí KD bude samotné odberné miesto, presuniete sa k zdravotnému pracovníkovi, ktorému odovzdáte jeden ústrižok identifikačného čísla. Zdravotník Vám vykoná odber vzorky z nosohltanu. ODBER VYKONÁVA IBA ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK!

 

·         po odbere sa presuniete k administratívnemu pracovníkovi č. 2, ktorý znova zapíše Vaše osobné údaje a presuniete sa na určený čakací priestor sály KD, kde budú umiestnené lavice a Vy budete čakať na výsledok. Výsledok testu je známy približne o 15-30 minút. Po uplynutí tejto doby budete vyzvaný zdravotníkom, resp. príslušníkom armády, aby ste si prevzali certifikát s výsledkom testu. Preukážete sa občianskym preukazom a druhým ústrižkom identifikačného čísla.

 

·         po prevzatí certifikátu a dezinfekcii rúk, odchádzate z odberného miesta bez zdržania dverami v rohu pravého prísalia KD. Následne sa riadite pokynmi uvedenými v obálke.

Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili deti do 10 rokov, osoby nad 65 rokov a ťažko choré osoby. Sociálne zariadenia v KD budú pre verejnosť zatvorené. Je zakázané pohybovať sa v priestoroch KD mimo vyznačených priestorov. Podľa možnosti Vás prosíme o dodržanie harmonogramu testovania občanov podľa abecedy a o akceptovanie prestávok pre pracovný tím.

 

Žiadame Vás o zodpovedný prístup, dodržiavanie protiepidemiologických opatrení a trpezlivosť pri čakaní na testovanie. Pri čakaní vonku dodržujte vyznačené 2-metrové rozstupy. Tehotné ženy a starí ľudia budú v testovaní uprednostnení.

 

 

Časový harmonogram testovania v obci Rudník:

 

7:00 – 9:30    --   priezviská začínajúce sa na písmená    A, B, C, D

 

9:30 – 11:30   --   priezviská začínajúce sa na písmená   E, F, G, H

 

11:30 – 12:30   --   priezviská začínajúce sa na písmená  CH, I, J, K

 

12:30 – 13:30  --    obedňajšia prestávka

 

13:30 – 15,30  --   priezviská začínajúce sa na písmená   L, M, N, O

 

15:30 – 17:30  --  priezviská začínajúce sa na písmená    P, R, S

 

17:30 – 18:00  --   hygienická  prestávka

 

18:00 – 20:00 --priezviská začínajúce sa na písmená  T, U, V, X, Y, Z

 

20:00 – 21:30  --    ostatní