motive

Výrub drevín rastúcich mimo lesa Krajné - upovedomenie o začatí správneho konania

6. október 2017

Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou dňa 16. októbra 2017 o 15,30 hod. - Obec Krajné

K stiahnutiu